Svůj život si my sami můžeme změnit pouhou změnou přístupu k němu.

Lidé s pozitivním přístupem jsou pečující, sebevědomí, trpěliví a pokorní. Člověk s pozitivním postojem je jako ovoce, které zraje v každém ročním období.

Naproti tomu, může být život velmi náročný a my sami můžeme být tím největším problémem, pokud budeme negativní. Lidé s negativním myšlením si těžko udržují přátele, práci a vztahy, protože negativní myšlení vede k zahořklosti, stresu pro nás i naše okolí, životu bez smyslu a nemocem. Negativní přístup vytváří nepříjemné prostředí doma, v práci a stává se problémem pro celou společnost.

Změna, ač pozitivní, či negativní, může být stresující. Často jsme se už tak sžili s naším negativismem, že pozitivní změnu nechceme ani přijmout.

Když budeme negativní, náš život bude omezený. Náš úspěch v práci bude limitovaný, budeme mít méně přátel a velmi málo se budeme radovat ze života.

Žádný problém, kterému čelíme není tak důležitý, jako náš přístup k němu. Jelikož právě ten rozhoduje o našem úspěchu či neúspěchu (Norman Vincent Peale)

Takže je jen nás vybrat si každé ráno ten správný postoj. Naše myšlenky směrem k pravdě, čestnosti a dobrotě v náš nastaví pozitivní přístupu k životu.

Jednoho dne, sedmnáctiletý pasáček ovcí navštívil své bratry a zeptal se jich: “Proč se nepostavíte tomu obrovi?“ Bratři se neskutečně obra Goliáše báli a odpověděli. “Copak nevidíš, že je příliš velký na to, abychom na něj zaútočili?“ A David jim odpověděl: “On není příliš velký na to, abychom na něj zaútočili, on je příliš velký na to, abychom ho minuli!“

Náš postoj určuje naše nezdary. Pro pozitivního člověka, je jeho postoj odrazovým můstkem, pro negativního člověka naopak jeho překážkou. Jak řekl Napoleon Hill, autor knihy Myšlením k bohatství, každý problém přichází se stejně stejnou nebo větší příležitostí.