fbpx

Máte svou mysl pod kontrolou, nebo si s vámi hraje? Máte na věc co pět minut jiný názor a nevíte, který je ten správný?  Povězme si tedy něco o mysli a jak na ni.

Podle jogínské filosofie, duši na její cestě od Boha na svět doprovází mysl . Je to komplexní mechanismus, který má své charakteristiky a hybné síly. A máme ji proto, aby sloužila duši. Je-li mysl s duší sladěná, pak všechny myšlenky, které vysílá intelekt, budeme vnímat jasně a přesně takové, jaké jsou. Je-li ale naše mysl plná nevědomých identifikací, emocí, projekcí, úmyslů a vazeb, pak vnímáme myšlenku jako něco jiného, než čím je. A tato zamaskovaná, zabarvené myšlenka nás vede k nesprávným úsudkům a činům.

Mysl, neboli čitta na sebe bere určitou směs kvalit podle každé myšlenky, která jí zrovna prochází. Na základě našich vlastních zážitků a reakcí na dění ve své mysli, si vytváříme různé reakce, které se nám zaznamenávají do podvědomé a nadvědomé mysli. A tyto nahromaděné akce a reakce vytváří hybnou sílu naší mysli.

Mysl má tři funkční aspekty:

Negativní, neboli Ochranná. Pátrá po potenciálním nebezpečí a tím nás ochraňuje před rušivými a ničivými silami.

Pozitivní, neboli Expanzivní. Hledá potěšení, naplnění a možnosti jak věci uskutečnit. Je aktivní a podstupuje rizika.

Neutrální, neboli Meditativní. Tato mysl nehodnotí, nesoudí. Pozoruje činnost Negativní a Pozitivní mysli a vyhodnocuje je obě ve vztahu k vašemu vyššímu já.

Každá z našich myšlenek prochází přes všechny tři mysli. Proto tedy to střídání postojů k našim myšlenkám.

Základní vlastnosti mysli: 

Mysl je automatická: Je rychlá a dosahuje za hranici času a prostoru a podporuje naše jednání daleko větším množstvím myšlenek, než na jaké bychom mohli kdy zareagovat. Z toho vyplývá, že to nejsme my, kdo myslí. Je to naše mysl. Zaplavuje nás myšlenkami, chtěnými, nechtěnými, úmyslnými i neúmyslnými. A je dobré si uvědomit, že zdaleka ne všechny myšlenky jsou v souladu s tím, kdo jsme.

Mysl je stále v pohybu: Mysl neexistuje pouze na jednom místě. V naší mysli máme myšlenky a pocity z celého vesmíru a od ostatních lidí. Náš proud myšlenek zaplňují místa a lidé, na které jsme nejvíce naladěni, a se kterými si jsme nějak blízcí. Čím se budeme stávat neutrálnějšími a méně připoutanými, rozšíří se dosah našich myšlenek.

Mysl funguje v kontrastech: Vyhledává polarity a má tendence třídit věci do dvou skupin na negativní, pozitivní, špatné a dobré.

Mysl je stejně hmotná jako tělo, ale jemnější: Mysl můžeme pozorovat a měnit ji. Lze ji ovlivňovat hrubými věcmi, jako je jídlo a silně účinkujícími věcmi jako je dech, meditace a mantra.

Kde vlastně myšlenka vzniká? 

Duše dá naší mysli zářivý impuls aby uvedla do chodu intelekt, který uvolní myšlenku. Intelekt, který je součástí mysli, vyvolá pocity spouštějící emoce a ty vyústí v přání vedoucí k jednání. Intelekt  tedy uvolňuje myšlenku na popud duše. Mysl ale nashromáždila v podvědomí různé předsudky, a když se myšlenka uvolní, projde přes všechny charakteristiky a aspekty mysli, která uvolněnou myšlenku různě zabarví právě na základě našich předsudků, strachů, zkušeností a vytvořených vzorců chování. Následkem toho již nebudeme vnímat čistou, ryzí myšlenku, ale budeme ji vnímat zamlženě,  obklopenou určitou barvou. Tato barva vyprodukuje určité pocity a pocity pak emoce. A naše reakce a přání které následují, reagují na tu barvu a ne na myšlenku samotnou. Na našich emocích jako takových není vůbec nic špatného. Jsou důležité jako život sám. Nesmíme ale dovolit, aby nám přerostly přes hlavu a změnily se v drama, které se může zapsat do podvědomí a přerůst v návykový vzorec, který pak začne ovládat náš život. My si nejprve ten návyk vytvoříme a pak tvoří on nás.

No a naši mysl a tyto návyky můžeme, a měli bychom pravidelně čistit meditací. MEDITACE je proces, při kterém s myšlenkami nebojujeme, nebráním jim, naopak je necháváme volně projít myslí a nijak na ně nereagujeme. A tím se nedostanou do podvědomí. Mysl není omezená Časem ani Prostorem. Je součástí Univerzální mysli. Byla nám dána jako nástroj, který nám má sloužit. Ale místo toho se stala naším vládcem a my jsme se stali jejím sluhou. Mysl se stane monstrem, pokud nám vládne. Je andělem, když nám slouží. Meditativní mysl je úžasně krásným způsobem života. O tom, jak přesně meditace funguje si povíme příště…stay tuned 🙂

“Mysl nezastaví meditace. Zastaví ji, když ji odevzdáme Duši a Duši Pravdě. Dojde k tomu, když dáte přednost slovu Pravdy před slovem vlastního intelektu” Yogi Bhajan