Elena Navrátilová – Priti Indra Kaur

V roce 2016 jsem absolvovala roční výcvik pro učitele Kundaliní jógy prvního stupně a jsem certifikovanou instruktorkou Kundaliní jógy.

Pokračuji ve studiu Kundaliní jógy a jsem studentkou Kundalini Research Institute, kde aktuálně procházím tréninkem na učitele Kundaliní jógy II stupně (cca 5 let), dále pravidelně se účastním rozmanitých školení a seminářů, které probíhají v České republice.

Dnes je praktikování Kundaliní jógy součástí mého každodenního života a za její pomoci jsem obnovila své fyzické, mentální a duševní zdraví. S její pomocí se také snažím najít rovnováhu ve svém životě a myslím si, že se mi to docela daří.

K výuce Kundaliní jógy přistupuji s velkou úctou, respektem a láskou. Na každé lekci se snažím vést studenty k odhaleni nových způsobů, jak rozvinout a posílit svůj lidský potenciál za pomoci této mocné, transformativní a spirituální technologie – Kundaliní jógy.

Považuji praxi Kundaliní jógy za nejaktuálnější a nejúčinnější nástroj pro moderního člověka, jehož život v dnešní době je plný všech druhů výzev a stresů.

Dnes vice, než kdy jindy člověk potřebuje okamžitou reakci mysli, potřebuje veškerý svůj tvůrčí potenciál, aby mohl dostatečně rychle reagovat na výzvy a přitom se cítil šťastně v tomto složitém a mnohostranném světě a Kundaliní jóga je velice dobrý, rychlý a účinný nástroj, který nám v tom může pomoct.

Nejbližší lekce