Petra Plutnarová

Jóga se do mého života vplížila potichu skrze tanec. Po letech aktivního pohybu a života mi otevřela dveře do světa, kde mohu jen dýchat a jednoduše být. Ukázala mi moc uvolnění. Dovedla mne ke schopnosti přijímat, věřit, nechat věci se dít. Najít rovnováhu mezi bytím a aktivitou. Změnila mé vztahy s lidmi, změnila můj vztah k práci, lásce, zdraví a nemocem, životním těžkostem, postoj k naší Zemi a k věcem, které se na této malé kuličce ve vesmíru dějí. Změnila můj pohled na štěstí, na bolest, na radost i na smutek. Dala mi pochopit, že nic se neděje bez příčiny a že nejdůležitější je, jak se ke svému životu postavíme, ne až tak to, co se v něm odehrává. Poskytla mi k tomu nástroje, nadělila mi odstup, nedala mi nic zadarmo. Dala mi sílu věřit, že vše se děje jak má, a je na nás posbírat cestou zkušenosti, které budeme potřebovat v cíli – pokud nějaký je. A tak teď mnohem více dýchám, žiji, raduji se ze slunce a přijímám vůni deště, běhám jen když se mi chce a také stále tančím s hudbou a plavu si s vodou. Plynu. A také chodím hodně bosa. Jezdím na konec světa do chrámů s vědomím, že ten svůj mám stále s sebou. Jsem u sebe doma. Poslouchám se. A možná i proto stale lépe slyším i to, co mi říkají druzí a netrvám tak často bezhlavě na svém.

Chtěla bych, aby Vám bylo také tak dobře ve Vaší vlastní kůži. Abyste také viděli tak jasně. Proto s laskavostí vedu studenty k objevování a vnímání vlastního vnitřního hlasu, vlastní cesty a úcty k prožitku a pravdě. Jógová praxe je na mých hodinách prostředkem k poznání, že jsme tvůrci svého života, cokoli vědomě zvládneme prostřednictvím hledání rovnováhy mezi pokorou a výzvou vytvořit na podložce, zvládneme vytvořit i ve svém životě.

Vedu jemně dynamickou vinjása jógu, s výdržemi v ásánách propojenými plynulým pohybem v souladu s vlnou dechu. Moje hodiny jsou kombinací práce s tělem, myslí, dechem, zpěvu, filozofie a poezie.

Intenzívně se věnuji jógové terapii, reiki, vyučuji jin jógu, meditaci, věnuji se ajurvédě, marma józe (práce s vitálními body) a systému siddha (tradiční systém léčení z oblasti indického státu Tamilnádu).

Jsem vděčnou letitou žákyní Lenky Nezvalové a její výuky Jivamukti jógy. Ovlivnili mne i další učitelé: Lucie Konigová, Ivana a Jan Knaislovi, Anand Krishna, Jessica Stickler, Adrian Cox, Sadhguru, Ramana Maharishi a další. Vedu lekce v Praze a v Kralupech nad Vltavou.

Více informací na yoguimuse.com

Nejbližší lekce